Een en logische vraag die we kunnen hebben. Veel mensen verspillen tijd aan het zoeken naar de "juiste kerk". Maar zelden zijn ze succesvol .

Maar ik moet me eerst afvragen wat ik als een "juiste" kerk beschouw. Is het een kerk die akkoord gaat met mijn levensbeschouwing ? Of is het een kerk waar ik niet ga om te veranderen, maar waar zij zich moeten aanpassen aan mijn levensstijl?

Tegenwoordig zijn er duizenden christelijke kerken. We zouden kunnen zeggen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kiezen, wat bij hem past, wat hem vertegenwoordigt of waar hij zelf mee akkoord gaat.

Maar het Woord van God waarschuwt ons door te zeggen: «Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.»* (2 Timotheüs 4:3-4)

Wil ik ten slotte dan een kerk "naar mijn maat" of de ware kerk van God waarin ik de aanwezigheid van God zal voelen en Zijn wil voor mij zal horen?

Het Woord van God vertelt ons: «Al waren er zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen en meisjes, niet te tellen, zij is de enige, Mijn duif, Mijn volmaakte, zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen zij haar gelukkig, de koninginnen en bijvrouwen roemen haar.»* (Hooglied 6:8-9)

Er is maar een «uitverkorene», de kerk, «de bruid» degene die zich voorbereid op het huwelijk met Christus. «opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.»* (Efeze 5:27)

Wat zijn dan de selectiecriteria?

De criteria zijn dus niet van ons, maar we vertrouwen op wat het Woord van God zelf ons vertelt over de kerk

Waarheid

Het heeft en voert de waarheid uit, uitgedrukt door het geschreven Woord van God (Bijbel), «Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.»* (1 Timotheüs 3:15)

Stem van God

In de kerk hoor je niet over God, maar ga je God zelf horen, die leeft, spreekt en bezoekt de mens door de krachten van de Heilige Geest. «En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.»* (Handelingen 2:17)

Het lijkt op de eerste kerk van de apostelen

De Kerk, in het begin, toen ze begon op de Pinksterdag, na de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen, drong aan op vier fundamentele dingen: 1) De leer van de apostelen, dat wil zeggen alleen in het Woord van God. 2) Gemeenschap met elkaar: de hele kerk kwam samen en de broeders aten samen. 3) Het breken van het brood: de hele kerk nam elke zondag deel aan het Avondmaal. 4) Het gebed: dat wil zeggen, de hele kerk besteedde eerbiedig tijd aan het bidden en aan het communiceren met God. «En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.»* (Handelingen 2:42)

Ten slotte is het kiezen van een kerk een spiritueel proces waarin je tot God moet bidden om het aan je te openbaren. Luister niet naar menselijke meningen, maar vertrouw alleen op het Woord van God. Vergeet niet dat een kerk liefde en waarheid betekent. Het is een familie die je zal omarmen omdat God de vader is en alle trouwe broeders en zusters in Christus zijn. Het is een plek waar je je niet alleen een bezoeker zal voelen, maar je zult je ook thuis voelen.

 

* De Nederlandse Bijbel die werd gebruikt voor alle alinea's/zinnen was de Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.