De mens is altijd door God geschapen om dicht bij Hem te zijn en te genieten van Zijn aanwezigheid in zijn leven, om gelukkig en compleet te zijn. In onze tijd, waarin de ritmes en eisen van het leven samen met de zonde zijn toegenomen, hebben ze de mens doen afkeren van de bron van ware vreugde, namelijk Christus. Hij is degene die zei:

« Mattheüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.»*
(Mattheüs 11:28-30)

Op deze pagina vindt u enkele van de ernstigste problemen die veel mensen vandaag de dag teisteren, misschien ook u. U leest wat het standpunt van het Woord van God is over elk onderwerp en wat het voorstelt om een antwoord en oplossing voor elk probleem te geven. Weet dat niets onmogelijk is voor God maar ook voor degene die in Hem gelooft!

«En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.»*
(Markus 9:23)

Een en logische vraag die we kunnen hebben. Veel mensen verspillen tijd aan het zoeken naar de "juiste kerk". Maar zelden zijn ze succesvol .

γάμος

Het huwelijk is de instelling die God Zelf heeft ingesteld toen Hij het eerste huwelijk in het paradijs tussen Adam en Eva sloot (Genesis 2:24). Het christelijk huwelijk wordt beschreven en werkt in overeenstemming met bijbelse principes. Het is de vereniging van een man en een vrouw (Mattheüs 19: 4-5).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.