Το τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Πνευματική Σύναξη στην ΕΑΕΠ Βρυξελλών. Θα έχουμε την χαρά να περάσουμε αυτές τις ημέρες με εργάτες του Ευαγγελίου από Ελλάδα, Γερμανία και άλλες χώρες. Σας περιμένουμε με πολλή χαρά να περάσουμε μαζί αυτές τις ημέρες.

De afgelopen twee jaar heeft de Heer Jezus Christus ons zegende en elke zondag namiddag vindt plaats een bijeenkomst van wedergeboren christenen waar we God loven en zijn woord, de Bijbel , bestuderen.
De bijeenkomst is in de Den Haag in het christelijk lyceum Zandvliet ( Bezuidenhoutseweg 40, 2594 AW HAAG) om 15.00 uur.
Met grote vreugde willen we deze ervaring delen met andere mensen die God zoeken en liefhebben.)

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.