Onze jeugd bestaat uit jonge mensen van verschillende leeftijden. Onze bijeenkomsten vinden 2 zaterdagen per maand plaats, meestal in de kerk of bij het huis van een broeder. In deze bijeenkomsten zingen en bidden we tot de Heer en hebben we een discussie over kwesties die jongeren aangaan of problemen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. Dit alles wordt besproken en beantwoord door het Woord van God dat het antwoord op al onze vragen bevat.

Kolossenzen 2:3] in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.*

De activiteiten die we met de jeugd doen zijn:

  • Uitstappen
  • Onze zusterkerken bezoeken.
  • κGezamenlijke bijeenkomsten met andere jongeren (van zusterkerken).

 

Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.*
[1 Johannes 2:14]

 

* De Nederlandse Bijbel die werd gebruikt voor alle alinea's/zinnen was de Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel)

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.