Διάφοροι Ομιλητές

sept 2020 - aug 2023
Sermons in this series
vr, aug 18, 2023
Hits: 41
42 mins 43 secs
Μηνύματα αδελφών 18/08/2023 Ομιλητής : Εμμανουήλ Ζέιν || Μάρκος ς' 35-44 (σελ. 886) Ομιλητής : Γουισάμ Ζέιν || Ιωάννη δ' 31-34 (σελ. 937) & || Ιησού του Ναυή α' 8 (σελ. 210) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, aug 04, 2023
Hits: 41
1 hr 15 mins 42 secs
Μηνύματα αδελφών 04/08/2023 Ομιλητής : Γιάννου Ανδριανός || Σαμουήλ Α α' 1-28 (σελ. 263) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, juli 21, 2023
Hits: 28
56 mins 21 secs
Μηνύματα αδελφών 21/07/2023 Ομιλητής : Μπινιακάι Ε. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, juli 07, 2023
Hits: 13
45 mins 13 secs
Μηνύματα αδελφών 07/07/2023 Ομιλητής : Ζέιν Γιάννης Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, juni 09, 2023
Hits: 11
48 mins 17 secs
Μηνύματα αδελφών 09/06/2023 Ομιλητής : Κάμα Έβις Ομιλητής : Μπινιακάι Έντι Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, juni 02, 2023
Hits: 70
51 secs
Μηνύματα αδελφών 02/06/2023 Ομιλητής : Γιάννου Ανδριανός || Ιησούς του Ναυή θ' 3-14 (σελ. 218) Ομιλητής : Κουτσάι Ιλίρ || Κατά Λουκά β' 25-39 (σελ. 902) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, mei 19, 2023
Hits: 77
58 mins 57 secs
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, mei 05, 2023
Hits: 62
40 mins 40 secs
Μιχαίας ζ' 8-9 (σελ. 823) 05|/05/2023 Ομιλητής: Κουτσάι Ιλίρ Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Χάγης Christian lyceum Zandvliet - Bezuidenhoutseweg 40, 2594 AW Den Haag, Netherlands κάθε 1η και 3η Κυ 15.00-18.00 www.eaep-brussels.be
vr, apr 14, 2023
Hits: 82
19 mins 39 secs
Μηνύματα αδελφών 14|/04/2023 Ομιλητής : Χοσέ Μάτος || Ιακόβου Επιστολή α' 12-19 (σελ. 1070) Ομιλητής : Γιάννου Ανδριανός || Κατά Ματθαίον κη' 1-8 (σελ. 878) Ομιλητής : Γιάννης Νινιράκης || Πρός Ρωμαίους η' 28-39 (σελ. 1000) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be
vr, apr 07, 2023
Hits: 65
36 mins 24 secs
Μυνήματα αδελφών Ομιλητής : Κλουβάτος Γιώργος Ψαλμός (34) λδ' 1-22 (σελ.527) Ημερομηνία: 07/04/2023 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eaep-brussels.be για να μάθετε περισσότερα για εμάς και την εκκλησία. ΕΑΕΠ Βρυξελλών, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 Πα 20.00-21.30 και Κυ 11.00-13.00 www.eaep-brussels.be

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.