Crezul este format din 12 articole, care au fost stabilite de cei 318 de părinți în 325 d. Hr. la Primul Sinod Ecumenic din Niceea Bitiniei (primele 7 articole) și completate în 381 d. Hr. la al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol (restul de 5 articole).

Articolele Crezului se referă la Dumnezeu Tatăl, la Fiul Iisus Hristos, la Duhul Sfânt, la Biserică, la Botez, la Învierea Morților și la Viața Veșnică.

 1. Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
 2. Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.
 3. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 4. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om.
 5. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
 7. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
 8. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
 9. Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
 10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
 11. Aștept învierea morților.
 12. Și viața veacului ce va să vie.

Biserica Apostolică Liberă Penticostală (EAEP) din Bruxelles


Telefon:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adresa locaşului de închinare:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Program de funcţionare

Vineri: 20.30 - 21.30
Duminică: 11.00 - 12.30

Intrare liberă

În biserică puteți participa la predici gospel în limbile engleză, albaneză, franceză și română.