Tineretul nostru este format din tineri de diferite vârste. Întâlnirile noastre au loc de două ori pe lună, sâmbăta, de obicei la biserică sau în casele fraților. În aceste întâlniri cântăm și ne rugăm Domnului și apoi avem o discuție despre probleme care îi privesc pe tineri sau problemele cu care se confruntă în viața lor de zi cu zi. Răspunsurile la acestea se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, care are răspunsul la toate întrebările noastre.

[Coloseni 2:3] în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Printre activitățile tinerilor se numără:

  • excursii
  • vizite la biserici surori și
  • adunări comune cu grupuri de tineri din alte biserici

 

… V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.
[1 Ioan 2:14]

Biserica Apostolică Liberă Penticostală (EAEP) din Bruxelles


Telefon:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adresa locaşului de închinare:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Program de funcţionare

Vineri: 20.30 - 21.30
Duminică: 11.00 - 12.30

Intrare liberă

În biserică puteți participa la predici gospel în limbile engleză, albaneză, franceză și română.