ΕΑΕΠ Βρυξελλών

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Βρυξελλών (ΕΑΕΠ Βρυξελλών). Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να στείλει το μήνυμα σε κάθε άνθρωπο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και ζωντανός και τον καλεί από τώρα να γνωρίσει την αληθινή χαρά και αγάπη και να του δώσει αιώνια ζωή. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΕΠ στις Βρυξέλλες μπορείτε να διαβάσετε για το τι πιστεύει η εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως. Επιπλέον μπορείτε να ακούσετε κηρύγματα του Ευαγγελίου όπως αυτά πραγματοποιούνται στις συναθροίσεις μας, να ακούσετε κήρυγμα του Ευαγγελίου σε ζωντανή μετάδοση καθώς και να μάθετε τα νέα της εκκλησίας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, αιτήματα για προσευχή ή θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία με τον Κύριο Ιησού Χριστό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το μήνυμά σας. Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και ο Θεός να σας ευλογήσει.

Είναι ένα συχνό και λογικό ερώτημα που μπορεί να έχουμε. Πολλοί άνθρωποι σπαταλάνε χρόνο προσπαθόντας να βρούν τη «σωστή εκκλησία». Δυστυχώς όμως, σπάνια αυτό έχει επιτυχία.

Πρώτα όμως πρέπει να αναρωτηθώ τι θεωρώ «σωστή» εκκλησία. Είναι η εκκλησία που συμφωνεί με τις δικές μου απόψεις; Είναι η εκκλησία που θέλω να πάω όχι για να αλλάξω, αλλά θα πρέπει να συμφώνει με τον τρόπο ζωής μου;

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές χριστιανικές εκκλησίες/ δόγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει τι του αρέσει, τι του ταιριάζει, τι τον αντιπροσωπεύει ή και ο ίδιος συμφωνεί.

Ο Λόγος του Θεού όμως μας προειδοποιεί λέγοντας:  «Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.» Β΄Τιμοθέου δ΄-3

Τελικά θέλω μια εκκλησία ‘’στα μέτρα μου’’ ή την αληθινή εκκλησία του Θεού μέσα στην οποία θα νιώσω την παρουσία του Θεού και θα ακούσω το θέλημα Του για μένα;

Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Εξήκοντα βασίλισσαι είναι και ογδοήκοντα παλλακαί, και νεάνιδες αναρίθμητοι·
  μία είναι η περιστερά μου, η αμώμητός μου· αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής· είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν.» Άσμα Ασμάτων στ΄-8,9

Μία λοιπόν είναι «η εκλεκτή», η εκκλησία, «η Νύμφη» η ετοιμασμένη για τον Γάμο με τον Χριστό. «διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος.» Εφεσίους ε΄-27

Άρα λοιπόν ποιά είναι τα κριτήρια για την επιλογή;

Τα κριτήρια άρα δεν είναι δικά μας, αλλά στηριζόμαστε σε αυτά που μας λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού για την εκκλησία

Αλήθεια

Έχει και εκτελεί την αλήθεια που εκφράζεται μέσα από τον γεγραμένο Λόγο του Θεού (Αγία Γραφή), «διά να εξεύρης πως πρέπει να πολιτεύησαι εν τω οίκω του Θεού, όστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας.» (Α' Τιμοθέου γ:15)

Φωνή Θεού

Στην εκκλησία δεν ακούς γιά τον Θεό, αλλά πας να ακούσεις τον ίδιο τον Θεό, που είναι ζωντάνός μιλάει και επισκέπτεται τον άνθρωπο μέσα από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. «Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια· και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει·» Πράξεις β΄-17,18

Μοιάζει με την πρώτη Εκκλησία των Αποστόλων

Η εκκλησία στις ρίζες της όταν ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς, επέμενε σε τέσσερα βασικά πράγματα: 1) Στη διδαχή των Αποστόλων, δηλαδή μόνο στο Λόγο του Θεού, 2) Στην κοινωνία μετ’αλλήλων, όλη η εκκλησία τρώγανε και βρισκόντουσαν όλοι μαζί, 3) Στην κλάση του άρτου, συμμέτεχε όλη η εκκλησία κάθε Κυριακή στην θεία κοινωνία και 4) Στις προσευχές, δηλαδή με ευλάβεια όλη η εκκλησία αφιέρωνε χρόνο στο να προσευχέται και να επικοινωνεί με τον Θεό. «Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς.» Πράξεις β΄-42

Τέλος η επιλογή εκκλησίας είναι μια πνευματική διαδικασία στην οποία πρέπει να προσευχηθείς ο Θεός να σου φανερώσει. Μην ακούσεις ανθρώπινες γνώμες, αλλά εμπιστεύσου μόνο τον Λόγο του Θεού. Μην ξεχνάς ότι εκκλήσια σημαίνει αγάπη και αλήθεια. Είναι μια οικογένεια που θα σε αγκαλιάσει γιατί πατέρας είναι ο Θεός και όλοι οι πιστοί αδέλφια εν Χριστώ. Είναι το μέρος που όχι μόνο θα είσαι ένας επισκέπτης αλλά θα είναι το σπίτι σου.

Ο Λόγος του Θεού

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ο Λόγος του Θεού (η Αγία Γραφή) μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Μπορούμε να σας στείλουμε μια απολύτως δωρεάν . Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και θα φροντίσουμε να σας αποσταλεί το συντομότερο. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα αιτήματά για προσευχή, τις ερωτήσεις ή τις ευχαριστίες σας ώστε να προσευχηθούμε μαζί σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα - Ανακοινώσεις


Διαβάστε τα νέα και τις ανακοινώσεις της εκκλησίας μας. Ότι νεώτερο ανεβαίνει εδώ!

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) Βρυξελλών.


Τηλ:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Διεύθυνση:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Ώρες λειτουργίας

Παρασκευή: 20.30 - 21.30
Κυριακή: 11.00 - 12.30

Είσοδος Ελεύθερη

Στην εκκλησία μπορείτε να παρακολουθήσετε κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Αγγλική, Αλβανική, Γαλλική και Ρουμάνικη γλώσσα.