Omul a fost întotdeauna creat de Dumnezeu pentru a fi aproape de El și pentru a se bucura de prezența Lui în viața sa, pentru a fi fericit și complet.

În epoca noastră, când ritmurile și cerințele vieții au crescut odată cu păcatul, l-au făcut pe om să se îndepărteze de sursa adevăratei bucurii care este Hristos. El este Cel care a spus:
“Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”
(Matei 11:28-30)

Pe această pagină vei găsi răspunsuri la unele dintre cele mai grave probleme care îi afectează pe mulţi oameni astăzi, poate și pe tine. Vei citi care este poziția Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la fiecare problemă și ce sugerează aceasta pentru a da un răspuns și o soluție la fiecare problemă. Să știi că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, ci și pentru cel care crede în El!

Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi’. Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!

(Marcu 9:23)

Este o întrebare comună și logică pe care o putem avea. Mulți oameni își pierd timpul încercând să găsească „biserica potrivită”. Din păcate, această căutare rareori se termină cu succes.

γάμος

Căsătoria este instituția pe care Dumnezeu Însuși a instituit-o când a făcut prima căsătorie în paradis între Adam și Eva (Geneza 2:24). Căsătoria creștină este descrisă și operată conform principiilor biblice. Este uniunea unui bărbat și a unei femei (Matei 19:4-5).

Biserica Apostolică Liberă Penticostală (EAEP) din Bruxelles


Telefon:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adresa locaşului de închinare:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Program de funcţionare

Vineri: 20.30 - 21.30
Duminică: 11.00 - 12.30

Intrare liberă

În biserică puteți participa la predici gospel în limbile engleză, albaneză, franceză și română.