Τα Νέα νέα της εκκλησίας

 

14 Δεκεμβρίου 2018 - Νέα Διεύθυνση

Από τις 15 Δεκεμβρίου πλεόν η εκκλησία μας θα λειτουργεί στην καινούργια αίθουσα που μας χάρισε ο Κύριος στη διεύθυνση Hector Henneaulaan 144, Zaventem, στον δεύτερο όροφο.
Παρακαλούμε τον Κύριο να γεμίζει αυτό τον χώρο με την παρουσία Του.