Κυριακάτικα Κηρύγματα

Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν β΄: 1-40
Κυρ, Δεκ 23, 2018
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Ματθαίον κε΄: 1-30
Κυρ, Δεκ 16, 2018
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Ματθαίον ια΄: 1-19
Κυρ, Δεκ 9, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Σαμουήλ ις΄: 5-14
Κυρ, Δεκ 9, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Πράξεις Αποστόλων γ΄: 1-11
Κυρ, Δεκ 2, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ιεζεκιήλ λζ΄: 1-10
Κυρ, Δεκ 2, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν θ΄: 12-31
Κυρ, Νοε 25, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Γένεσις κβ΄: 1-19
Κυρ, Νοε 25, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Μάρκον β΄: 1-12
Κυρ, Νοε 18, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Βασιλέων Α΄ ιζ΄: 1-16
Κυρ, Νοε 18, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν ιθ΄: 1-10
Κυρ, Νοε 11, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Χρονικών Β΄ λγ΄: 21 - λδ΄8
Κυρ, Νοε 11, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν ι΄: 17-42
Κυρ, Νοε 4, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ψαλμοί κε΄: 1-14
Κυρ, Νοε 4, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Πράξεις Αποστόλων δ΄: 1-36
Κυρ, Οκτ 28, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Νεεμία β΄: 1-20
Κυρ, Οκτ 28, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Αποκάλυψις γ΄: 1-13
Κυρ, Οκτ 21, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Γένεσις κε΄: 19-34
Κυρ, Οκτ 21, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν κβ΄: 14-34
Κυρ, Οκτ 14, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ιωβ α΄1 - β΄11
Κυρ, Οκτ 14, 2018 (1ο Μέρος)
Βασίλης Παναγούλιας - Ιερεμίας α΄: 4-10
Κυρ, Οκτ 07, 2018 (2ο Μέρος)
Βασίλης Φιλίππου - Προς Τιμόθεον Α΄ ς΄: 3-14
Κυρ, Οκτ 07, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Εφεσίους ς΄: 10-20
Κυρ, Σεπ 30, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ιησούς του Ναυή ς΄: 1-20
Κυρ, Σεπ 30, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν ζ΄: 36-50
Κυρ, Σεπ 23, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Γένεσις δ΄: 1-8
Κυρ, Σεπ 23, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Μάρκον ι΄: 17-31
Κυρ, Σεπ 16, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Βασιλέων Β΄ κ΄: 1-21
Κυρ, Σεπ 16, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Φιλιππησίους γ΄: 4-14
Κυρ, Σεπ 9, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κριταί ς΄: 1-16
Κυρ, Σεπ 9, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Πράξεις Αποστόλων β΄: 37-47
Κυρ, Σεπ 2, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ψαλμοί ρκβ΄: 1-9
Κυρ, Σεπ 2, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Φιλιππησίους β΄: 5-18
Κυρ, Αυγ 26, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ησαϊας μβ΄: 1-9
Κυρ, Αυγ 26, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Ματθαίον ιγ΄: 10-17, 24-36
Κυρ, Αυγ 19, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Δανιήλ β΄: 17-28
Κυρ, Αυγ 19, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Ιωάννη ε΄: 1-9
Κυρ, Αυγ 12, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ψαλμοί μ΄: 1-6
Κυρ, Αυγ 12, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Μάρκον ι΄: 32-45
Κυρ, Αυγ 5, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Χρονικών Α΄ κη΄-κθ΄: 6-10, Χρονικών Β΄ α΄: 1
Κυρ, Αυγ 5, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Μάρκο ε΄: 25-34
Κυρ, Ιουλ 29, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ιερεμιας ιζ΄: 5-10
Κυρ, Ιουλ 29, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατα Ιωάννη ια΄: 9-45
Κυρ, Ιουλ 22, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ψαλμοί κζ΄: 1-14
Κυρ, Ιουλ 22, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκά ιε΄: 1-32
Κυρ, Ιουλ 15, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ιωνάς γ΄: 1-10
Κυρ, Ιουλ 15, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατα Λουκά ιζ΄: 10-19
Κυρ, Ιουλ 08, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ησαϊας λη΄: 1-8, λθ΄: 1-8
Κυρ, Ιουλ 08, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Αποκάλυψις Ιωάννου γ΄: 7-13
Κυρ, Ιουλ 01, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ψαλμοί ρκη΄: 1-6
Κυρ, Ιουλ 01, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Θεσσαλονικής Α΄ ε΄: 1-11
Κυρ, Ιουν 24, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Γένεσις ζ΄: 1-16
Κυρ, Ιουν 24, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Μάρκον ι΄: 17-31
Κυρ, Ιουν 17, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Παροιμίαι β΄: 1-15
Κυρ, Ιουν 17, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Τιμόθεον Β΄ β΄: 1-13
Κυρ, Ιουν 10, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Σαμουήλ Β΄ ια΄: 1-17
Κυρ, Ιουν 10, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Προς Κορινθίους Α΄ γ΄: 1-15
Κυρ, Ιουν 3, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Σαμουήλ Α΄ ιζ΄: 38-47 και ιη΄: 12-15
Κυρ, Ιουν 3, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Λουκάν ζ΄: 36-50
Κυρ, Μαϊ 27, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Γένεσις κβ΄: 1-13
Κυρ, Μαϊ 27, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κατά Ματθαίον ς΄: 5-15
Κυρ, Μαϊ 13, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Βασιλέων Α΄ ιη΄: 18-45
Κυρ, Μαϊ 13, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Α΄ Πέτρου δ΄: 7-19
Κυρ, Μαϊ 06, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Κριταί ις΄: 13-22
Κυρ, Μαϊ 06, 2018 (1ο Μέρος)
Δημήτρης Περάκης - Κριταί ς΄: 1-16
Κυρ, Απρ 29, 2018
Κίμωνας Κλουβάτος - Το Κατά Ματθαίον κε΄: 31-46
Κυρ, Απρ 22, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος - Ησαϊας ν΄: 4-10
Κυρ, Απρ 22, 2018 (1ο Μέρος)
Παυλος Λυμπεροπουλος - Τιμόθεος Α΄ γ΄: 14-16
Κυρ, Απρ 15, 2018
Παυλος Λυμπεροπουλος και Κίμωνας Κλουβάτος
Κυρ, Απρ 08, 2018
Ιουστίνος Γκόρος και Δημήτρης Κότιος
Κυρ, Απρ 02, 2018
Κίμωνας Κλουβάτος -
Κυρ, Μαρ 25, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος -
Κυρ, Μαρ 25, 2018 (1ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος -
Κυρ, Μαρ 18, 2018 (2ο Μέρος)
Κίμωνας Κλουβάτος -
Κυρ, Μαρ 18, 2018 (1ο Μέρος)